Logo_Elin_Pelin

 

Частно основно училище "Елин Пелин" - иновативно

Частна детска градина "Ян Бибиян"

Член на Българската асоциация на частните училища

            Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Dream the impossible and make it possible

logo-yan-bibian

 

 

БДП

П Л А Н ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА УЧЕБНА 2020/2021 г.

П Р О Г Р А М А за подобряване безопасността на движението на учениците по пътищата за периода 2020/2021 год.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Най-добри практики в БДП

Ноември 2020
Н П В С Ч П С
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5