Чуждоезиково обучение

Чуждоезиково обучение за възрастни

От месец октомври 2012 г. започна функционирането на езиков център за изучаване на английски език, испански език, немски език и руски език.

От тази учебна година и порасналите вече ученици могат да наваксат с владеенето на чужд език. ЧОУ „Елин Пелин” организира курсове и за възрастни. Обучението се провежда по системите на Cambridge University и Oxford University. Курсовете са в удобно за вас време.

Курсистите получават СЕРТИФИКАТ  за преминат курс на обучение. Подготовката ще им осигури и възможност за явяване на изпит  за владеене на ниво на английски език, който се провежда в сградата на ЧОУ „Елин Пелин” по утвърден от лицензирания изпитен център график. Успешното представяне на изпита се удостоява със СЕРТИФИКАТ  на Cambridge University.

В училището се организират и VIP-курсове – индивидуално обучение с индивидуална програма, съобразена с възможностите и потребностите на курсиста.

За напредналите – СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ – бизнес, медицина, компютри, технологии, юридически и др.

 

ИНФОРМАЦИЯ
Стара Загора, кв. „Железник”, ул. "Индже войвода" №7
тел. 0888341155, 0893357981 – г-жа Катя Русева,
0884623169 – мистър Дино

Чуждоезиково обучение за ученици от други училища

От тази учебна година ученици от други училища ще имат възможност да се включат в изучаването на английски език в организираните от ЧОУ „Елин Пелин” курсове. Обучението се провежда в удобно за курсистите време. То включва уникален метод за преподаване базиран на четирите основни умения: говорене, слушане, писане и четене, както и аудио-визуална програма, съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. То се осъществява по системите Messages и English in Mind на Cambridge University и New Headway на Oxford.

В ЧОУ „Елин Пелин” курсистите се подготвят за изпит за владеене на ниво. Изпитът се провежда в сградата на училището от лицензирана компания.

Курсистите получават два СЕРТИФИКАТА – един за преминат курс на обучение, издаден от ЧОУ „Елин Пелин”, и втори /по желание/ за ниво на владеене на езика TOEFL, IELTS, YLE, KET, PET, FCE, CAE издаден от Cambridge University след успешно положен изпит.

ИНФОРМАЦИЯ – Стара Загора, кв. „Железник”, ул. "Индже войвода" №7, тел. 0888341155, 0893357981 – г-жа Катя Русева, 0884623169 – мистър Дино

Чуждоезиково обучение за ученици от ЧОУ "Елин Пелин"

В ЧОУ „Елин Пелин” освен български се изучава английски език. В учебната програма задължителните часове са съчетани с избираеми часове по език. Така без да нарушаваме държавните образователни изисквания ние сме осигурили достатъчен брой часове за изучаването на английски език.
Съчетанието на двете основни системи – Join Us и Messages на Cambridge University и Longman на Oxford дава възможност за ефективни резултати в овладяването на езика. За това спомага и екипът от висококвалифицирани преподаватели, някои от които – англоговорящи.
В края на обучението нашите ученици получават СЕРТИФИКАТ за обучение. Някои от тях се явяват на изпит за ниво на владеене на езика с посредничеството на лицензирана компания. Успешното представяне на изпита дава възможност за получаване на СЕРТИФИКАТ издаден от Cambridge University, легитимен у нас и в чужбина. Изпитите се провеждат в сградата на ЧОУ „Елин Пелин”.

Училището организира и обучение в чужбина.

В рамките на свободната подготовка учениците могат да изучават и друг език (немски, испански и руски по желание).

Януари 2022
Н П В С Ч П С
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5