Преподаватели

 

Собственик и директор на училището – Катя Вълчева Русева – висше образование, специалност българска филология, основател и на Частна детска градина „Ян Бибиян”.

Награда "Неофит Рилски" за постигнати успехи и доказан професионализъм в областта на образованието.

 

 

Katya-Ruseva

Зорница Кирова Сарабашева – висше образование, специалност: начална училищна педагогика, специализация езиково и литературно обучение, Софийски университет „Климент Охридски”.

Награда "Неофит Рилски" за постигнати успехи и доказан професионализъм в областта на образованието.

  _Zornitsa_Sarabasheva

Живка Димова Банлиева – висше образование, специалност начална училищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски”.

  jivka-banlieva

Мариета Димитрова Димитрова – висше образование, специалност предучилищна и начална педагогика в СУ ''Климент Охридски" 

   

Нина Пенева Георгиева – висше образование, специалност начална училищна педагогика, информационни технологии и английски език, ПУ „Паисий Хилендарски”

  nina

Надя Димитрова Тодорова – висше образование, специалност начална и предучилищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски”.

Носител на награда за принос в образованието на Асоциацията на частните училища в България

  Nadia Todorova

Миглена Янкова Колева – висше образование, специалност педагогика на обучението по музика, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Награда за принос в творческите дейности на БАЧУ.

  miglena-koleva

Тисукай Аздин – висше образование, специалност учител по английски език, владее английски, френски, испански, арабски, кабилски, български, Wizardry English school.

Награда за принос в образованието на БАЧУ

  Tiskuai-Azdin

Кремена Бонева Кълвачева – висше образование, начална и предучилищна педагогика, английски език, Тракийски университет

Магистратура "Педагогическо и психологическо консултиране"

  Kremena-Kalvacheva

Александър Русев Русев – висше образование, специалност история, магистър философия и културология, Софийски университет „Климент Охридски"

  alt

Кети Маркова Митрева – висше образование, инженер-химик, учител по химия и човекът и природата, V и VI ПКС.

  keti-markova

Яна Николова Армянова – висше образование, учител по география, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Yana-Armyanova

Николина Желязкова Сутрова - висше образование, специалност българска филология, Софийски университет „Климент Охридски"

  Nikolina-Sutrova

Павлина Кирилова Ангелова - висше образование, специалност биология, ПУ „Паисий Хилендарски”

  pavlina-angelova

Димана Вълканова Антонова – висше образование, специалност предучилищна и начална педагогика, университет "Проф. Асен Златаров", Бургас

 

 

Росица Сотирова Иванова - висше образование, специалност математика, ПУ „Паисий Хилендарски”

  rosica-ivanova-1

Здравка Димова Тодорова - висше образование, специалност предучилищна и начална педагогика, ПУ "Паисий Хилендарски" 

квалифициран учител с право да преподава английски език в Обединеното кралство (qualified teaching status)

 

 

 

Деница Атанасова Георгиева - висше образование, специалност филмова и театрална режисура, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, магистър в направление „Спорт в училище“, ПУ „Паисий Хилендарски“

   

Теодора Радославова Джамбазова висше образование, специлност българска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“

   
     

 

                                          

Сава Захариев Никитов - висше образование, Grade A         

in the Certificate of Proficiency

in English

Council of Europe Level C2                                                            

      

                                            
       Sava-Nikitov                     

 

 

 

Януари 2022
Н П В С Ч П С
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5