За нас

ЧОУ „Елин Пелин е лицензирано от МОМН училище със Заповед № РД 14-61/13.06.2001 г., изм. РД 14-56/14.06.2005 г. В него се обучават ученици от първи до седми клас по учебна програма утвърдена от МОМН, която включва предмети от всички образователни области. Училището е със засилено изучаване на английски език. Учениците получават сертификат за преминатия курс по чуждоезиково обучение.

Училището е с целодневен режим на обучение по модел, при който след часа за нови знания се провежда часът за самоподготвка по съответния учебен предмет.

След завършване на 1-и клас учениците получават удостоверение за завършен първи клас.

След завършване на 4-и клас учениците получават удостоверение за завършен начален етап от основното образование.

След завършване на 7-и клас учениците получават удостоверение за завършен клас, с което кандидатстват в профилираните и професионалните гимназии.

ЧДГ „Ян Бибиян” е лицензирана от МОМН детска градина със Заповед №РД 14-218/01.12.2000 г. В нея се обучават около 60 деца на възраст от 2 до 7 години. Те са разделени в 4 групи по 15 деца. В детската градина се изучават предмети от всички образователни области. В програмата е включено изучаването на английски език. Децата получават сертификат за преминат курс  по чуждоезиково обучение.

Детската градина е с целодневен режим на обучение.

След завършване на подготвителна група децата получават удостоверение за завършена подготвителна група.

Съществува приемственост между двете образователни институции. Децата, които завършват подготвителна група в детската градина продължават своето образование в училището. Обединява ги и общата образователна идея, в която водещо е уважението към личността на детето и подкрепата във всички начинание.
Януари 2022
Н П В С Ч П С
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5