Logo_Elin_Pelin

 

Частно основно училище "Елин Пелин"

Частна детска градина "Ян Бибиян"

Член на Българската асоциация на частните училища

            Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Dream the impossible and make it possible

logo-yan-bibian

 

 

За нас

ЧОУ „Елин Пелин е лицензирано от МОМН училище със Заповед № РД 14-61/13.06.2001 г., изм. РД 14-56/14.06.2005 г. В него се обучават ученици от първи до седми клас по учебна програма утвърдена от МОМН, която включва предмети от всички образователни области. Училището е със засилено изучаване на английски език. Учениците получават сертификат за преминатия курс по чуждоезиково обучение.

Училището е с целодневен режим на обучение по модел, при който след часа за нови знания се провежда часът за самоподготвка по съответния учебен предмет.

След завършване на 1-и клас учениците получават удостоверение за завършен първи клас.

След завършване на 4-и клас учениците получават удостоверение за завършен начален етап от основното образование.

След завършване на 7-и клас учениците получават удостоверение за завършен клас, с което кандидатстват в профилираните и професионалните гимназии.

ЧДГ „Ян Бибиян” е лицензирана от МОМН детска градина със Заповед №РД 14-218/01.12.2000 г. В нея се обучават около 60 деца на възраст от 2 до 7 години. Те са разделени в 4 групи по 15 деца. В детската градина се изучават предмети от всички образователни области. В програмата е включено изучаването на английски език. Децата получават сертификат за преминат курс  по чуждоезиково обучение.

Детската градина е с целодневен режим на обучение.

След завършване на подготвителна група децата получават удостоверение за завършена подготвителна група.

Съществува приемственост между двете образователни институции. Децата, които завършват подготвителна група в детската градина продължават своето образование в училището. Обединява ги и общата образователна идея, в която водещо е уважението към личността на детето и подкрепата във всички начинание.
Февруари 2018
Н П В С Ч П С
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3