Тържества

Традиция е училището да организира в края на учебната година спектакли, в които учениците показват умения да танцуват, да пеят, да бъдат артисти и рецитатори, имитатори и импровизатори.

altВ края на спектаклите се извършва ритуал по награждаване на завършилите с пълно отличие учебната година. След проведена анкета сред учениците и учителите директорът връчва награда „Ученик на годината”.

Задължителни условия, за да се получи призът, са отличен успех, добра дисциплина, отговорност към училището, приятелско и добронамерено отношение към съучениците, лидерски умения.
Спектаклите станаха емблематични за града с тяхната оригиналност, сложност и ефектност. Сред тях: