Документи

Заявление за постъпване

Заявление за кандидатстване за включване в безплатен режим на обучение

Договор за обучение в Частно  основно училище “Елин Пелин”

Споразумение към основен договор

Отчети

Отчет за 01-03.2021 година ЧДГ "Ян Бибиян"

Отчет за 01-03.2021 година ЧОУ "Елин Пелин"

Отчет за 2020 година